Diensten

(Her)structureren

Soms kan het, gelet op de risico's, beter zijn uw onderneming voort te zetten in een andere ondernemingsvorm of om bepaalde activiteiten in een andere onderneming onder te brengen. Wij kunnen u adviseren over en begeleiden met onder meer het opzetten en wijzigen van organisatiestructuren en reorganisaties, waaronder het oprichten van vennootschappen, het opstellen en wijzigen van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, (grensoverschrijdende) fusies en juridische splitsingen van vennootschappen.

Daarbij werken wij graag samen met uw accountant, fiscalist of juridisch adviseur. Waar nodig kunnen wij op korte termijn externe specialisten inschakelen, aangezien wij beschikken over een groot netwerk aan gespecialiseerde dienstverleners op alle voor de MKB-praktijk mogelijk van belang zijnde thema's.

Neem vandaag contact met ons op!

Start-ups

Bij start-ups komt meer kijken dan alleen het hebben van een goed idee. Vanuit onze notariële invalshoek hebben wij ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van start-ups. Een onderdeel hiervan is het vinden van de juiste ondernemingsvorm die past in uw specifieke situatie. Daarnaast kent elke specifieke start-up fase zijn eigen bijzondere aandachtspunten, waarover goed moet worden nagedacht.

Door onze ruime ervaring met innovatieve starters kunnen wij ertoe bijdragen dat alle van belang zijnde stappen volledig en in de juiste volgorde door u worden gezet. Wij zijn niet verbonden aan één kantoor, maar wij kunnen u vanuit ons netwerk in contact brengen met een fiscalist, accountant of financieel adviseur waar u een klik mee heeft. Onze ervaring is dat met een dergelijk kundig team van specialisten achter u de kans groter is dat uw startup succesvol zal zijn.

Neem vandaag contact met ons op!

Overnames en fusies

Veel ondernemers komen vroeg of laat in een fase waarin zij een overnameproces willen ingaan of hun eigen bedrijf willen verkopen. Deze processen vergen niet alleen een zorgvuldige voorbereiding, al dan niet met een daaropvolgend (juridisch) due diligence onderzoek, maar ook een accurate begeleiding van de juridische en notariële aspecten.

Wij kunnen u bij deze aspecten van begin tot eind begeleiden.

Neem vandaag contact met ons op!

Vastgoed

Zowel bedrijfsvastgoed als particulier vastgoed is voor ons bekend terrein. Koopcontracten, leveringsakten, hypotheekakten, overeenkomsten van geldlening en bijkomende juridische advisering kunt u van ons verwachten. Ook de fiscale aspecten op het gebied van omzet- en overdrachtsbelasting maken hiervan onderdeel uit en worden waar mogelijk, uiteraard in overleg met uw eigen fiscaal adviseur, in ons advies meegenomen.

Neem vandaag contact met ons op!

Wij houden van een persoonlijke aanpak.