Nieuws

Invoering van het UBO-register

In een eerder geplaatst nieuwsbericht werd duidelijk dat de invoering van het UBO-register werd uitgesteld. De verwachting was dat dit register zou worden ingevoerd in de loop van 2019. De Eerste Kamer heeft 23 juni jl. ingestemd met de "Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten" en deze wet treedt in werking op 27 september 2020.

Lees Meer

Tijdelijke wet COVID-19

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft vrijdag 3 april jl. bekendgemaakt dat er een tijdelijke wet komt omtrent de besluitvorming van o.a. de algemene vergadering (van aandeelhouders) als gevolg van het coronavirus.

Lees Meer

Wetsvoorstel Bestuur en toezicht

Momenteel is de wetgever in Nederland bezig met de Wet bestuur en toezicht. De wijze waarop verenigingen en stichtingen hun bestuur vormgeven wordt middels deze wet geregeld.

Lees Meer

Initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister ingediend

De leden Groot en Gesthuizen van de Tweede Kamer hebben 19 januari 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend om een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in te voeren.

Lees Meer

Invoering UBO-register uitgesteld

Het UBO-register zal pas in de loop van 2019 worden ingevoerd. De minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft dat laten weten aan de Tweede Kamer.

Lees Meer

Wij houden van een persoonlijke aanpak.