Initiatiefwetsvoorstel

Initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister ingediend

De leden Groot en Gesthuizen van de Tweede Kamer hebben 19 januari 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend om een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in te voeren. Het wetsvoorstel beoogt een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen. Het centrale aandeelhoudersregister verzamelt en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders voor publieke diensten, notarissen en Wwft-instellingen. Met het centraal aandeelhoudersregister wordt centraal, digitaal en gestructureerd informatie over aandelen en aandeelhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen verzameld. In het centraal aandeelhoudersregister zullen gegevens over aandelen op naam, houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers van aandelen op naam en pandhouders van aandelen op naam in het kapitaal van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen worden opgenomen, waarbij de bestaande wettelijke regels met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens in acht worden genomen. Het register zal vanwege de betrouwbaarheid alleen informatie bevatten die door notarissen is ingeschreven en afkomstig is uit of betrekking heeft op notariële akten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zal het centraal aandeelhoudersregister houden. Het initiatiefwetsvoorstel kunt u hier inzien.

Op grond van de wet hebben de besturen van besloten en naamloze vennootschappen de verplichting een aandeelhoudersregister te houden en bij te houden. Het vennootschappelijk register is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen het domein van de vennootschap en ligt ten kantore van de vennootschap. Het centraal aandeelhoudersregister staat los van het vennootschappelijk register en heeft een andere opzet en doel. Naast het centraal aandeelhoudersregister zal er een UBO-register worden geïntroduceerd, zoals in een eerder nieuwsbericht aangegeven. Het UBO-register bestrijkt een bredere groep entiteiten en personen. Het centrale aandeelhoudersregister ziet alleen op besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen, terwijl het UBO-register tevens ziet op stichtingen, verenigingen en personenvennootschappen. In het centraal aandeelhoudersregister worden in tegenstelling tot het UBO-register alle aandeelhouders geregistreerd, in het UBO-register alleen aandeelhouders die een belang hebben van meer dan 25%. Het UBO-register en het centraal aandeelhoudersregister zijn verschillende registers, maar hebben wel een raakvlak waar het besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen betreft.

Bedankt voor het lezen van dit artikel

Delen

Wij houden van een persoonlijke aanpak.