Spoedwet

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft vrijdag 3 april jl. bekendgemaakt dat er een tijdelijke wet komt omtrent de besluitvorming van o.a. de algemene vergadering (van aandeelhouders) als gevolg van het coronavirus. Deze tijdelijke wet is inmiddels ook al voorzien van advies van de Raad van State en is reeds aangenomen door de zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer.

Deze tijdelijke wet zal ook voorzien in de maatregelen welke de notaris kan treffen om middels audiovisuele communicatiemiddelen notariële akten te kunnen passeren. Daar waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, wordt het voor de notaris, de algemene vergadering (van aandeelhouders) en het bestuur van de betreffende rechtspersoon mogelijk om tijdelijk elektronische communicatiemiddelen te gebruiken.

Deze wet heeft een beoogde einddatum van 1 september 2020, maar kan telkens worden verlengd met twee maanden. Voor de algemene vergadering (van aandeelhouders of leden) geldt voorts dat de vergadergerechtigden voor en tijdens de geplande vergadering vragen moeten kunnen stellen en deze dienen uiterlijk tijdens de algemene vergadering (van aandeelhouders of leden) te worden beantwoord. Opvallend aan deze tijdelijke wet is dat de genomen besluiten die worden genomen tijdens een algemene vergadering (van aandeelhouders of leden) waaraan niet alle leden of aandeelhouders (optimaal) aan hebben kunnen deelnemen, toch rechtsgeldig zijn. Wat er ten slotte opvalt aan het wetsvoorstel, is dat het bestuur van een rechtspersoon de termijn voor het opstellen van de jaarrekening kan uitstellen.

Bedankt voor het lezen van dit artikel

Delen

Wij houden van een persoonlijke aanpak.